Nieuws

Waterschap Aa en Maas start maaionderhoud

Tussen 1 juni en 15 november 2020 maait waterschap Aa en Maas zijn sloten en beken. Incidenteel hebben we al een aantal slootbodems gemaaid om ervoor te zorgen dat het water goed door kan stromen. Met dit jaarlijks maaionderhoud voorkomen we dat sloten en beken dichtgroeien.

Uitvoering maaionderhoud

De eerste maaironde is van begin juni tot half juli, de tweede van half augustus tot medio november. Tussen deze twee maairondes maaien we extra waar het nodig is. We huren aannemers in om het maaionderhoud uit te voeren. De aannemers rijden in een deel van de gebieden over gronden van particulieren. Grondeigenaren en pachters van gronden zijn volgens de Waterwet verplicht om deze onderhoudswerkzaamheden toe te staan..