Disclaimer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder
Voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Uitgever accepteert geen aansprakelijkheid voor inhoud van
advertenties en door derden aangeleverde teksten of foto’s.
Door aanlevering verklaart de inzender dat het aangeboden
Tekst- en/of fotomateriaal vrij is van rechten en de uitgever
aldus te vrijwaren van auteurs- en beeldrechtelijke aanspraken.
Foto’s worden met de groots mogelijke zorgvuldigheid gemaakt
en geplaatst. Meent u toch rechten te kunnen uitoefenen
neemt u dan contact op met de redactie via een e-mail aan:
redactie@ros-tvkrant.nl

ROS TV-Krant is een uitgaven van
Stichting ROS Kabelkrant
Weidestraat 58
5241 CC Rosmalen
Tel: 073 – 2073703

Redactie:
Herman Hubers en Jürgen van Bakel
Redactie@ros-tvkrant.nl

Advertenties:
redactie@ros-tvkrant.nl