Nieuws

Heeft u een idee voor het Carnavalsseizoen 2019-2020?

De Club van 111 hoort graag leuke ideeën voor een activiteit tijdens carnaval in Zandhazendurp, dat dit jaar 55 jaar bestaat.
Ideeën kosten uiteraard geld en de club van 111 wil u daarmee graag ondersteunen om zo samen het Zandhazendurpse Carnaval gezelliger en attractief te maken.
Clubkes, verenigingen en overige groepen die organisatorisch actief zijn binnen dit Zandhazendurps carnaval kunnen hiervoor in aanmerking komen.
Een aanvraagformulier kan worden aangevraagd met een mail naar clubvan111@zandhazendurp.nl of u kunt het het downloaden via www.zandhazendurp.nl
De aanvragen dienen 1 november 2019 binnen te zijn en door u zelf verantwoord te worden in de ledenvergadering op donderdag 21 november 2019 in De Kentering te Rosmalen.