Nieuws

Alzheimer Café in ‘s-Hertogenbosch op 11-11-2019

Als thuis wonen niet meer gaat

Op 11 november a.s. wordt in Vivent De Hooghe Clock weer een avond van Alzheimer Café ’s-Hertogenbosch & Vught georganiseerd.

Thema: Als thuis wonen niet meer gaat

Iemand met dementie heeft in de loop van de ziekte steeds meer zorg en begeleiding nodig in zijn dagelijks functioneren. De persoon met dementie wordt afhankelijker van zijn omgeving. Er kan een moment komen dat thuis wonen niet meer mogelijk is en een opname in een verpleeghuis in zicht komt. Hoe bereidt u zichzelf hierop voor, als mens met dementie, maar ook als mantelzorger? Wie neemt de beslissing? Wat komt er allemaal kijken bij het regelen van een verpleeghuisopname?

Praktische informatie

Maandag 11 november vanaf 19.00 uur Alzheimer Café in De Hooghe Clock, Klokkenlaan 85

Aanvang 19.30 uur en tussendoor is er een pauze. De avond wordt afgesloten om 21.30 uur.

Voor meer informatie Vivent Behandeling & Consultatie, Beppie Schothorst, casemanager dementie, 06 – 52 60 94 02 of met Marieke Soontiëns, psycholoog, 073 – 645 41 77. www.vivent.nl.