Nieuws

Toekomst Jeroen Bosch College

’s-Hertogenbosch: Vanaf het schooljaar 2022-2023 houdt het Jeroen Bosch College op te bestaan. Hiertoe heeft het OMO-bestuur een voorgenomen besluit genomen. Dit voorgenomen besluit is voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van het Jeroen Bosch College. De leerlingen kunnen vanaf dat moment hun schoolloopbaan voortzetten op de nieuwe school van het Rodenborch-College.

Wat betekent dit voor de leerlingen?

De huidige leerlingen blijven op het Jeroen Bosch College totdat de nieuwe school in 2022 gereed is. Achter de schermen werken docenten aan het nieuwe onderwijsconcept. Beide scholen zorgen voor een soepele overgang over drie jaar.

Wat betekent het voor nieuwe aanmeldingen?

Nieuwe brugklasleerlingen op het Jeroen Bosch College kunnen zich vanaf komend schooljaar alleen nog aanmelden voor het tweetalig onderwijs (TTO).