Nieuws

Geen bezoek meer in Jeroen Bosch Ziekenhuis

Vanaf donderdag 26 maart mogen patiënten die opgenomen zijn in het Jeroen Bosch Ziekenhuis geen bezoek meer ontvangen. Dit om verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zoveel mogelijk te beperken. We snappen dat dit een heel ingrijpende maatregel is.

Er zijn enkele uitzonderingen, namelijk:

Er mogen 2 familieleden waken bij een stervende. De behandelaar kan uit menselijkheid van deze regel afwijken.

Er mag 1 ouder of voogd (liefst steeds dezelfde) aanwezig zijn bij een minderjarige die opgenomen is.

Bij een bevalling mag uitsluitend de partner aanwezig zijn. Bij afwezigheid van een partner mag een andere naaste deze rol vervullen.

Bij een patiënt die ernstig verward of onrustig is of een verstandelijke beperking heeft, waarbij bezoek kan bijdragen aan herstel, mag 1 bezoeker aanwezig zijn.

Bij mensen die revalideren in de Tolbrug mag 1 mantelzorg aanwezig zijn mits deze een bijdrage levert aan het revalidatieproces.

Bezoekers moeten zich melden bij de hoofdingang.