Nieuws

Kapelaan Gideon van Meeteren iedere zondag op Ros Radio.

Kerkdiensten

Vanaf 1 juli vindt een wijziging plaats in procedure voor wie een dienst wil bijwonen in een van de Rosmalense kerken.
Er mogen voorlopig op zondag om 11.00 uur in de Laurentiuskerk 90 mensen aanwezig zijn, in de Lambertuskerk, zondag om 09.30 uur, zijn dat er 80. Dat geldt ook bij door-de-weekse vieringen.
Op dinsdag is dat om 19.00 uur in de Laurentiuskerk, in de Lambertuskerk is dat op woensdag, eveneens om 19.00 uur.
Altijd dient men zich vooraf aan te melden via telefoonnummer 073 5212215.
In beide kerken wordt bij binnenkomst duidelijk uitgelegd waaraan men zich dient te houden.
Dat is conform de regels van de kerkelijke en burgerlijke overheid.

Wilt u een kerkdienst live volgen dan kan dat via:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1973-Parochie-H-Maria

We hebben Kapelaan van Meeteren bereid gevonden om op zondagmorgen na het nieuws van 11.00 uur voor te lezen uit het Evangelie gevolgd door een preek.

Luister via Ziggo kanaal 43 of via www.ros-radio.nl