Nieuws

Flink deel van de jongeren al voor corona ‘niet lekker in zijn vel’

Een op de drie jongeren in de GGD regio Hart voor Brabant is eenzaam. Deze jongeren missen een relatie met een goede vriend(in), of goede contacten met bijvoorbeeld klasgenoten, teamgenoten of collega’s. Een op de vijf jongeren voelt zich psychisch ongezond en dat is meer dan 4 jaar geleden. Bovenop deze al bestaande problematiek, komen de mogelijke gevolgen van de corona-crisis. We kunnen aannemen dat de crisis en de daarbij behorende maatregelen voor jongeren behoorlijk ingrijpend zijn geweest

Uit de Jeugdmonitor blijkt dat een flink deel van de jongeren al tijdens het ‘oude normaal’ niet ‘lekker in zijn vel’ zat. Vooral jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond, 16-plussers, en jongeren in een eenoudergezin ervaren problemen. Ook blijken steeds meer jongeren en vooral meisjes zich onveilig te voelen. Bijna 3 op 10 jongeren voelt zich wel eens onveilig (tegen 2 op 10 in 2016). Jongeren voelen zich onder andere onveilig in hun eigen buurt of tijdens het uitgaan.

De trends voor roken zijn positief. Dagelijks roken komt onder de jongeren nog maar weinig voor; slechts 2% rookt iedere dag een sigaret. Ook het roken van waterpijp en blootstelling aan rook van anderen blijven dalen. Maar omdat het zo moeilijk is om met roken te stoppen, en je er beter nooit aan kan beginnen, loont het om te blijven investeren in een rookvrije omgeving.

Veel jongeren gebruiken oortjes of een koptelefoon. Een op de vijf jongeren heeft na het gebruiken daarvan soms of vaak last van het gehoor. De helft heeft last van het gehoor als zij op een plek met harde muziek zijn geweest. Omdat gehoorschade niet te genezen is, is preventie door het beschermen van het gehoor en het creëren van een veilige omgeving erg belangrijk. Dit kan bijvoorbeeld door het dragen van oordoppen met muziekfilter tijdens het uitgaan of door het volume van muziek op de telefoon te begrenzen. Ongeveer een kwart van de jongeren gebruikt wel eens gehoorbescherming. Op plekken met harde muziek doet slechts 6% van de jongeren dat altijd.

Positief is dat er steeds meer jongeren water drinken. Het percentage jongeren dat dagelijks water of thee zonder suiker drinkt, nam toe van 62% in 2016 naar 72% in 2019. Het gebruik van energiedrankjes is gedaald. Het percentage jongeren dat wel eens energiedrankjes drinkt, daalde van 25% in 2016 naar 19% in 2019. Water drinken op school en tijdens sporten lijkt voor jongeren onderdeel te worden van het nieuwe normaal.