Nieuws

Raadsavond Informeren & Ontmoeten

Op maandag 14 september 2020 (met uitloop dinsdag 15 september) vindt de raadsavond plaats. Dan kunnen inwoners en organisaties hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden aan de gemeenteraad. Lees bijvoorbeeld meer over het plan over afval en zonne-energie en windenergie in het poldergebied tussen Oss en ’s-Hertogenbosch.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen mensen wél komen om hun mening aan de gemeenteraad te geven maar niet om te komen luisteren. Dit kan wel online. De vergadering wordt live uitgezonden via de website en YouTube.

Wilt u uw mening geven aan de gemeenteraad? Tijdens de raadsavond vertelt u uw mening aan de raadsleden. Na uw verhaal kunnen de raadsleden u vragen stellen.

U meldt zich hiervoor uiterlijk 24 uur voorafgaand bij de griffie via (073) 615 54 23 of via het digitale contactformulier. De raadsavond is bedoeld om te luisteren naar wat u belangrijk vindt. We houden er dus geen discussies en debatten.

De raad gaat binnenkort beslissen over de volgende onderwerpen. Hier kunt u uw mening over komen geven. Maar u kunt ook uw mening geven over een ander onderwerp dat u belangrijk vindt.

innovatiedistrict en visie Grenco-terrein;

afvalvisie 2020 gemeente ’s-Hertogenbosch;

bestemmingsplan Herontwikkeling Raadhuisstraat 15-19;

duurzame polder;

bestemmingsplan Theater aan de Parade;

wijzigen gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord.

De onderwerpen waarover u kunt inspreken, worden in de week van 21 september besproken tijdens commissie vergaderingen. Als voorbereiding op de Raadsvergadering 6 oktober 2020 waar de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt.

Hebt u nog vragen? Neem gerust contact op met de griffie: (073) 615 54 23. Of stuur een e-mail via het digitale contactformulier.