Nieuws

STARK

Het Collectief “Voort Noord Wal” organiseert bij haar expo “STARK” interactieve tours voor de bovenbouw van de basisscholen en BSO’s in ’s-Hertogenbosch. In de expo zoeken 3 kunstenaars Betty Vervoort, Lidwien van Noorden Colorsunwind en Dylan van de Wal Piepillustrations in uitwisseling met het publiek grenzen op.

In de interactieve tours worden de kinderen van 8 t/m 12 jaar, leerkrachten en pedagogisch medewerkers uitgedaagd om zich door het werk te laten inspireren en in dialoog te gaan over persoonlijke en maatschappelijke issues én zelf ook creaties te maken, zodat kinderen in aanraking komen met diverse kunstuitingen. Later in oktober-november zal het collectief bij een van de kinderen in hun eigen groep een workshop aanbieden.

Wil je voor jouw groep een plaats reserveren, neem dan contact op met Lidwien van Noorden 06-22967745. ( alles natuurlijk onder voorbehoud en in ieder geval rekening houdend met de nodige adviezen en maatregelen omtrent corona).

De jeugdtours en expositie zijn mede mogelijk gemaakt met ondersteuning van het Cultuurfonds van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch en Het Hermes cultuurfonds.