Op de fiets

Op de Fiets .. Creijenhof deel 2

Vandaag was ik nog maar net op tijd om te zien hoe de laatste muren van de voormalige Shoeby winkel werden omgeduwd en we nog net konden zien waar de fam. van Creij vroeger woonde. Met dank aan Huub Pennings ( de buurman ) kon ik vanuit zijn appartement foto’s maken van bovenaf.

Nu nog een heleboel opruimen en dan kan er een aanvang gemaakt worden met de bouw van 22 appartementen genaamd “de Creijenhof”.

Tekst en foto’s: Herman Hubers