Nieuws

Nieuw centrum in de Groote Wielen in zicht

De Groote Wielen wordt in een stevig tempo verder ontwikkeld. Deze week besloot het college van burgmeester en wethouders over een voorstel aan de gemeenteraad over de nieuwe woonbuurt ‘Centrum’. In deze buurt komen maximaal 600 woningen. En een winkelcentrum voor de dagelijkse boodschappen en kleinschalige horeca. In totaal ca. 7.000 m2. Dit winkelcentrum komt in de plaats van de tijdelijke winkels op de hoek van de Groote Wielenlaan/Vlietdijk. De gemeenteraad besluit in december over het voorstel.

Om te komen tot een nieuwe buurt doorloopt de gemeente verschillende stappen. De stap die deze week is gezet, is dat er nu een voorstel is over het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Hierin worden de voorwaarden en uitstraling waaraan de nieuwe plannen moeten voldoen beschreven.

Gevarieerd woningaanbod

Tot 2030 worden 10.500 woningen in de gemeente ’s-Hertogenbosch gebouwd. Deze woningen in De Groote Wielen dragen daar aan bij. In totaal komen er maximaal 600 woningen bij in deze buurt. Daarvan wordt zo’n 25% sociale huurwoning. Ook komen er middeldure huurwoningen en koopappartementen.

Proces en planning

Naar verwachting stelt de gemeenteraad het plan aan het einde van dit jaar vast. Volgend jaar wordt gebruikt om de bouwplannen uit te werken en de daarvoor benodigde procedures te doorlopen. Eind 2021 kan de bouw van de eerste projecten starten. De planning is er op gericht dat het winkelcentrum in 2023 haar deuren opent en de eerste woningen worden opgeleverd.

Geef een reactie