Nieuws

Alzheimer Café in ‘s-Hertogenbosch op 14 oktober

Op maandag 14 oktober vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom in het Alzheimer Café bij Vivent De Hooghe Clock, Klokkenlaan 85. Het programma begint om 19.30 uur en tussendoor is er een pauze. De avond wordt afgesloten om 21.30 uur. De toegang is gratis.

Thema: Omgaan met verlieservaringen door dementie

Dementie is een ingrijpende ziekte, die gepaard gaat met verlieservaringen voor degene met dementie, maar ook voor diens naasten. Voor mensen met dementie betekent dit verlies van herinneringen, intellectuele vermogens, vaardigheden, maar ook verlies van autonomie en identiteit. Voor de naasten betekent de dementie onder andere het verliezen van de gelijkwaardige relatie, communicatie en het klankbord in de ander.

Hoe ga je om met deze verlieservaringen? Wat helpt bij het opnieuw invullen van het veranderende contact? En hoe vind je (weer) zin in het leven?

Hierover gaan we in gesprek met Ingrid van den Akker, geestelijk verzorger bij Vivent. Zij heeft in haar werk dagelijks te maken met mensen met dementie en hun naasten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vivent Behandeling & Consultatie, Beppie Schothorst, casemanager dementie, 06 – 52 60 94 02 of met Marieke Soontiëns, psycholoog, 073 – 645 41 77. Of kijk op de website van Vivent www.vivent.nl.