Nieuws

Bescheiden stijging waterschapsbelasting Aa en Maas voor zowel gezinnen als agrariërs

Ondanks toename kosten door klimaatverandering en medicijnresten in afvalwater

Waterschap Aa en Maas gaat in 2020 extra geld investeren in het onderhoud van dijken, sloten en beken. Dit om beter voorbereid te zijn op klimaatverandering. Ook is meer geld nodig voor het zuiveringssysteem door toename van medicijnresten in het afvalwater. Daar staat tegenover dat de kostenstijging voor een deel wordt gecompenseerd door de terugwinning van grondstoffen en energieopwekking uit afvalwater of zuiveringsslib. Hierdoor kan de stijging van de waterschapsbelasting voor inwoners en bedrijven volgend jaar beperkt blijven, ondanks de toegenomen kosten.

Voor huiseigenaren en agrariërs bestaat een deel van de waterschapsbelasting uit een percentage van de WOZ-waarde van gebouwen en kan daardoor nogal verschillen.

De tarieven van de waterschapsbelasting worden vrijdag 13 december definitief vastgesteld tijdens de openbare vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas.