Het parochiebestuur wil de archieven van alle kerken actualiseren en registreren.

Daartoe is een werkgroep archief opgericht.

Ter aanvulling van deze werkgroep wordt gezocht naar vrijwilligers met historische belangstelling en interesse in archiefwerkzaamheden.

 

Elke donderdagmiddag worden op de pastorie (Markt 1 in Rosmalen)       

de archiefwerkzaamheden door de werkgroep uitgevoerd. De sfeer is informeel.

Met het Stadsarchief zijn afspraken gemaakt over de opslag en de toegankelijkheid van de archieven.

 

Uw vrijblijvende belangstelling kunt u kenbaar maken aan Marc Benninga,

secretaris parochiebestuur via 06-11729521 of secretarismaria@mariajohannes.nl.