Wat doet Vastenactie dit jaar?

 

Er wordt steun gegeven aan waterprojecten in Niger, Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië.

Dan gaat het over infiltratiesystemen, putten, pompen, opslagtanks. Oplossingen die schoon water brengen bij mensen die het nodig hebben.

 

Als een waterpunt vlak bij een school wordt gebouwd, zorgt het ook voor grotere aanwezigheid op die school, met name van jonge meisjes.

Het gaat dus niet alleen om schoon water, er verandert veel meer!

 

Bij de uitgangen van de kerken vindt u de bekende collectebussen, u ziet de bekende envelop, maar u kunt ook rechtstreeks overmaken        

naar NL21 INGB0000005850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.