De Stichting Wijkraad Hintham heeft, in samenwerking met KC Het IJzeren Kind, de politie, Arriva en de gemeente ‘s -Hertogenbosch, op 8 – 9 en 10 mei j.l. extra aandacht besteed aan de veiligheid in de wijk.
Op 8 mei viel er van alles te doen voor de kleintjes bijv. het verkeersplein en springkussens, groep 5 mocht banden leren plakken en wijkagent Jelle voerde met de oudere jeugd verkeerscontroles uit.
Donderdag 9 mei werden de kinderen van de onderbouw in groepen met een bus van Arriva door de wijk gereden om gevaarlijke punten onder de aandacht te brengen, terwijl anderen het begrip van de “Dode Hoek” uitgelegd kregen.
Vrijdag 10 mei was wethouder Ufuk Kâhya naar school gekomen om het verkeersplein te openen door samen met een van de jongste en een van de oudste leerlingen een lint door te knippen, waarna hij samen met wijkmanager Paul Hilgers, voorzitter van de wijkraad Marja van Noort en spreekstalmeester en allesregelaar Marcel van Houtum meefietste tijdens het praktisch verkeersexamen van de groepen 7, om op die manier te kijken hoe onveilig een aantal situaties in Hintham zijn, met als doel om verbeteringen aan te brengen.

De kinderen mochten als afsluiting een presentje van Wijkraad Hintham in ontvangst nemen en chips en popcorn van het buurtteam.

Tekst en foto’s Ted van der Loo

Zie meerdere foto’s op www.thuisinhetnieuws.nl