De gemeente ’s-Hertogenbosch wil in 2050 klimaatneutraal zijn.
Daarom stoppen we langzaam, net als in de rest van Nederland, met het gebruik van aardgas.
We doen dat niet in één keer en ook niet in alle buurten tegelijk.
Het college van B&W heeft vijf buurten gekozen waar we samen met de bewoners de eerste stappen gaan zetten.
Dit zijn Sparrenburg, Hintham-zuid, ’t Zand, Zuid en De Buitenpepers.

Het jaar 2050 lijkt nog ver weg.
Toch gaan we nu al op zoek naar andere keuzes voor aardgas.
De gemeente heeft hierin al wat voorbereiding gedaan.
Heeft informatie verzameld over woningen, energieverbruik en renovatieplannen van woningcorporaties.
Ook zijn er gesprekken gevoerd met bewoners die in hun buurt al actief zijn.
Met deze informatie ziet het college deze vijf buurten veel kansen om stappen te zetten naar aardgasvrij wonen.
In deze verschillende buurten zal veel worden geleerd.
Wethouder Van der Geld: “Aan de hand van de ervaringen in deze vijf buurten kunnen we een aanpak neerzetten die we kunnen toepassen op de rest van de 107 buurten in onze gemeente.”

Vrijwillig

De eerste stap is dat we samen met bewoners en andere betrokkenen zoals woningcorporaties voor de vijf buurten een plan van aanpak maken.
Hierin komen andere keuzes voor aardgas te staan, de kosten, en acties die nu al uitgevoerd kunnen worden.
Van der Geld benadrukt dat deelname geheel vrijwillig is: “Voorlopig blijft aardgas gewoon beschikbaar.
Het kan wel slim zijn om je nu al voor te bereiden, bijvoorbeeld door je te laten adviseren over de mogelijkheden om het gasverbruik terug te dringen.
Of met je buren in gesprek te gaan over oplossingen.”
Woont u in één van de vijf buurten? Dan hebt u een brief ontvangen.
Hierin staat wat het voor u betekent dat uw buurt is gekozen en waar u terecht kunt met vragen.
Maar ook als u niet in één van deze buurten woont kunt u stappen zetten naar aardgasvrij wonen.