Het volgende blok aan huizen in De Lanen wordt binnenkort opgeleverd.
De gemeente ’s-Hertogenbosch start daarom met het woonrijp maken van dit deel.
Het gaat dan in eerste instantie om het aanleggen van voetpaden en parkeerstroken.
Zodra er geen bouwverkeer meer komt worden ook de bouwwegen vervangen door definitieve bestrating.
Ook zal de definitieve verlichting en groen worden geplant.

Inloopbijeenkomst

Kom jij te wonen in het hieronder aangegeven gebied?
Dan nodigt de gemeente ’s-Hertogenbosch jou uit voor een inloopbijeenkomst op dinsdag 25 juni om je te informeren over de openbare ruimte in jouw buurt.
Je kunt op elk moment tussen 18.00 en 19.30 uur binnenlopen bij Stadsboerderij Eyghentijds Adres Lunerkampweg 5, 5245 NB Rosmalen.
De projectleider en de ontwerper zijn aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden over de nieuwe buurt.

Advies aanleg inrit

De gemeente start met de aanleg van het trottoir en de parkeervakken zodra alle bewoners in een huizenblok in hun nieuwe huis wonen.
Wij adviseren je te wachten met de aanleg van een definitieve inrit en tuin totdat de stoep klaar is.
Zo voorkom je dat de inrit straks niet aansluit op de stoep en dat je dit later moet aanpassen.

Planning

Een aantal dagen voor de start van de werkzaamheden ontvangen bewoners een brief met de planning en wat de gemeente precies gaan doen.
Je krijgt dan ook de contactgegevens van de aannemer en de opzichter die het werk gaan uitvoeren en begeleiden.

Vragen?

Heb je vragen over het woonrijp maken van De Lanen?
Kom dan vooral naar de inloopbijeenkomst, of stuur een e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl onder vermelding van ‘woonrijp maken De Lanen’.