Onze inwoners vragen de komende jaren veel minder vaak een paspoort of identiteitskaart aan.
Die dalende lijn heeft een begrijpelijke uitleg.
Want de rijksoverheid heeft de geldigheidsduur van het reisdocument verlengd.
Volwassenen hoeven nu maar eens per 10 jaar een nieuw paspoort of identiteitskaart aan te vragen.
Vroeger was dat een keer per 5 jaar.

Hierdoor komen ook veel minder inwoners naar een (burgerzaken)balie van de gemeente.

Het Stadskantoor is dagelijks van 8:30 – 17:00 uur en donderdagavond open.

Perron-3 is dagelijks van 8:30-12:00 uur geopend en woensdag de hele dag en avond.

Reisdocumenten kunnen net als nu bezorgd blijven worden.
Inwoners betalen daarvoor een deel van de kosten van de bezorging.
De dienstverlening in een aantal verzorgingshuizen blijft ook hetzelfde.

Eerst overleg en evaluatie

De dorpsraden Nuland en Vinkel zijn geïnformeerd over dit voornemen.
We gaan met hen nog in gesprek over de achtergrond van deze wijziging.
Na deze gesprekken is het de bedoeling te komen tot een definitief besluit.

De uitwerking ervan willen we in het 2e kwartaal van 2020 evalueren.