Deze week is de Week van de Alfabetisering. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) heeft laaggeletterdheid elke week van het jaar de aandacht. Want wie slecht kan lezen, heeft vaak moeite om informatie over gezondheid te begrijpen en hierover met zorgverleners te communiceren. Om meer bekendheid voor dit onderwerp te krijgen, organiseerde het JBZ in de Week van de Alfabetisering verschillende activiteiten voor bezoekers, patiënten en medewerkers.

Voor meer informatie www.jeroenboschziekenhuis.nl.