Start hoogwaterseizoen: geen werkzaamheden op of bij dijken

Het is bijna 1 oktober! Dan gaat het hoogwaterseizoen van start.
In deze periode, die duurt tot 1 april, gelden er stengere regels om de dijken veilig te houden.
Er mogen dan géén werkzaamheden op of aan de Maasdijk of de regionale keringen plaatsvinden.
Dat geldt ook voor de beschermingszone van maximaal 100 meter aan beide zijden van de dijk.