Zaterdag 5 oktober werden 7 brandweerlieden in de kazerne te Rosmalen benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.
Na een welkomstwoord door Marc de Bekker, groepscommandant, werden de versierselen bij de doctorandi opgespeld door burgemeester Mikkers.
Allen hebben zich ingezet om mensen in nood te helpen. Bij hen is sprake van bijzondere verdiensten voor de samenleving. Van harte proficiat.

tekst en foto’s: Karel Goossen