Op maandag 8 februari is er gestart met het opnieuw inrichten van de openbare ruimte in de

Venstraat, Korte Venstraat en een gedeelte van de Brouwerijstraat. De werkzaamheden worden

in vijf fases uitgevoerd. Naar verwachting is het werk eind juli 2021 af.

Wat gaat er gebeuren:

• Vernieuwen de bestrating en verlichting.

• Leggen een extra riool aan om het regenwater te scheiden van het rioolwater.

• Het groen in de straat wordt verbeterd. Eerder dit jaar is een aantal bomen geïnjecteerd, zodat

de wortels dieper de grond in groeien. Ook zijn ze behandeld om luisvorming te verminderen.

Voor de start van de herinrichting verwijderen ze nog 24 bomen en de beplanting in de straat.

De bomen zijn in slechte staat. Aan het einde van het jaar worden er nieuwe bomen geplant.

• De Venstraat wordt smaller om de snelheid van het verkeer af te remmen.

• De Korte Venstraat – Brouwerijstraat veranderd van tweerichtingsverkeer (situatie nu) naar

éénrichtingsverkeer. U kunt dan alleen via de Raadhuisstraat de straten inrijden.

• 15 februari t/m 23 maart: tussen Nieuwstraat en Raadhuisstraat

• 21 maart t/m 27 april: tussen Raadhuisstraat en Dahliastraat

• 25 april t/m 31 mei: Korte Venstraat en Brouwerijstraat

• 24 mei t/m 29 juni: tussen Dahliastraat en Asterstraat

• 16 juni t/m 26 juli: tussen Asterstraat en Dorpsstraat

Elke fase wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden afgesloten voor al het doorgaand verkeer. Het verkeer leiden we om met borden. Bewoners kunnen te voet hun woning bereiken. Hiervoor worden waar nodig loopschotten gelegd.