Op maandag 8 februari is er gestart met het opnieuw inrichten van de openbare ruimte in de

Venstraat, Korte Venstraat en een gedeelte van de Brouwerijstraat. De werkzaamheden worden

in vijf fases uitgevoerd.

Wat gaat er gebeuren:

• De Venstraat wordt smaller om de snelheid van het verkeer af te remmen.

• De Korte Venstraat – Brouwerijstraat veranderd van tweerichtingsverkeer (situatie nu) naar

éénrichtingsverkeer. U kunt dan alleen via de Raadhuisstraat de straten inrijden.

• 15 februari t/m 23 maart: tussen Nieuwstraat en Raadhuisstraat

Elke fase wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden afgesloten voor al het doorgaand verkeer. Het verkeer leiden we om met borden. Bewoners kunnen te voet hun woning bereiken. Hiervoor worden waar nodig loopschotten gelegd.

Foto’s : Herman Hubers