Zaterdag 27 maart was er om 16.30 uur in de Lambertuskerk een gezinsviering vanwege Palmpasen en werden de palmtakken en paasstokken gezegend door kapelaan Gideon.

De paasstokken waren gemaakt door de Paaswerkgroep Lambertus, terwijl het paasbrood gemaakt was door groep 4 en 5 van basisschool ’t Ven.

Zondag 28 maart werden de paasstokken na de Paasviering van 10.30 uur bezorgd bij Woonzorgcentrum Mariaoord en ook bij Zorgcentrum Annenborch, een gebaar dat op prijs werd gesteld.

Palmpassen, de laatste zondag vóór Pasen, is het begin van de Goede Week die gevierd wordt in de Katholieke-, de Orthodox- en de Protestantse Kerk en wordt meestal gevierd met een Palmpasen optocht, maar i.v.m. corona kon die helaas niet plaatsvinden’

Tekst en foto’s Ted van der Loo