Afgelopen weken is er hard gewerkt aan het nieuwe schoolgebouw van het Rodenborch-College.
In de week van 15 maart is de aannemer begonnen met de voorbereidingen voor het storten van de fundering van de sporthal. Op 24 maart werd de fundering gestort.

Maarten van Caldenberg maakte de volgende foto-impressie: