Komende week start BrabantZorg een nieuwe (laatste) vaccinatieronde voor cliënten die wonen bij BrabantZorg. In deze ronde worden bewoners gevaccineerd van wie de medische situatie het in de twee eerdere vaccinatie rondes niet toeliet om gevaccineerd te worden. Ook cliënten die tijdens de laatste vaccinatieronde tijdelijk verblijven bij BrabantZorg én in staat zijn om de tweede prik bij BrabantZorg op te komen halen, komen voor deze vaccinatieronde in aanmerking.

Uiteindelijk waren er drie rondes nodig om alle bewoners van BrabantZorg gevaccineerd te krijgen. Vanuit de Rijksoverheid werden er voor iedere ronde andere criteria opgesteld; iedere ronde was een andere groep bewoners aan de beurt.

In de tweede ronde zijn 800 bewoners onder behandeling van de huisarts door een medewerker van de Huisartsenpost gevaccineerd. In de laatste vaccinatieronde (week van 31 maart en week van 5 mei) worden zo’n 430 bewoners gevaccineerd met het Pfizer/BioNTech vaccin. Dat betekent dus dat er na 5 mei in totaal bijna 2.500 cliënten zijn gevaccineerd.

Alle bewoners zijn/worden twee maal gevaccineerd. Voorafgaand aan de vaccinatie is aan de bewoner altijd gevraagd een toestemmingsformulier in te vullen voor het geven van de vaccinatie én voor het delen van gegevens met het RIVM. Na de vaccinatie werd gedurende 15 minuten gemonitord of er acute bijwerkingen waren.