Het voormalige pand kunstacademie word klaar gemaakt voor nieuwbouw.

Sinds de zomer van 2017 staat het pand aan de Onderwijsboulevard 256 in ’s-Hertogenbosch

al leeg. Het plan van Avans Hogeschool om dit oude gebouw van AKV|St.Joost te slopen en er

een nieuw onderwijsgebouw neer te zetten, is de afgelopen jaren een aantal keer aangepast

en uitgesteld. Dit jaar zetten we weer de eerste concrete vervolgstappen.

Tijdens de sloop blijven de straten Onderwijsboulevard en Hugo de Grootlaan bereikbaar, net als

het terrein achter de Onderwijsboulevard 256 waar Avansmedewerkers hun auto parkeren.

Foto’s Henk van Esch