Op Koningsdag, dinsdag 27 april, zijn het Stadskantoor en Perron-3 in Rosmalen gesloten.

U kunt veel zaken digitaal regelen; ook de geboorteaangifte.

De Afvalstoffendienst haalt deze dag geen afval op en de milieustations zijn gesloten.

Het afval wordt op zaterdag 24 april opgehaald.