In een regenachtig decor vond vanochtend een kleinschalige plechtigheid in het kader van Dodenherdenking plaats.

Bij het monument aan de Schoolstraat was slechts een klein aantal genodigden aanwezig. Namens de gemeente werd een krans gelegd door burgermeester Mikkers en Victoria Timmers, achterkleinkind van oud-bevrijder Sam Crane. Namens het Rodenborch-College werd een krans gelegd door kinderburgermeester Job en Mila van Alebeek. Ook namens de parochie werd een krans gelegd door kapelaan Gideon van Meeteren.

Na deze plechtigheid werd ook bij gedachteniskapel Vennehof een kort overdenkingsmoment gehouden.

Maarten van Caldenberg maakte de volgende foto-impressie. …