Zijn partner, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen hebben vrijdag 21 mei op gepaste wijze afscheid genomen van Ties Verhoeven die na een kort ziekbed op 86 jarige leeftijd toch nog plotseling is overleden.

Een korte stoet vertrok bij het huis van Ties en liep via de Dorpsstraat en de Driesprong naar De Kentering, alwaar in de Blauwe Zaal een plechtigheid plaats vond, waarna men na een koffietafel naar het crematorium vertrok waar men afscheid kon nemen van Ties.

Tekst en foto’s Ted van der Loo