De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Ze legt haar eitjes vooral in de toppen van eikenbomen. Vanaf half april tot begin mei komen de eitjes uit. De rupsjes hebben dan al haren, maar nog niet de brandharen die overlast kunnen geven.

Als de rupsen drie keer zijn verveld, krijgen ze brandharen. We verwachten dat dit jaar tussen eind mei en begin juni is. De nesten zijn dan nog klein. Vanaf begin juni komen de rupsen samen en vormen nesten op de stam. ’s Nachts gaan ze ‘in processie’ op zoek naar voedsel. De brandharen van de eikenprocessierups kunnen gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier.

Locaties eikenprocessierups

Vrijwel alle plekken waar we (over)last kunnen krijgen van de eikenprocessierups zijn bij ons bekend. Deze gebieden staan op een speciale eikenprocessierupskaart. Via deze kaart houden we u op de hoogte over de bestrijding van de eikenprocessierups. U leest waar we nesten verwachten of hebben aangetroffen, waar we de bestrijding hebben ingepland en waar de nesten zijn verwijderd.

We bestrijden alleen op een natuurlijke manier. We zuigen de rupsen uit de eikenbomen en roepen de hulp in van vogels en insecten. Zo proberen we samen met de natuur de overlast te beperken.

Wees alert

Wees alert en vermijd elk contact met de rupsen. Gaat u wandelen? Blijf op wegen en paden en uit de buurt van eikenbomen.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op www.s-hertogenbosch.nl/eikenprocessierups