Op de locatie van de voormalige school ‘De Vlieger’ is in opdracht van Zayaz door Hoedemakers een plan ontwikkeld voor de bouw van twee appartementengebouwen. Een van de gebouwen is bestemd voor Stichting Steengoed en voorziet in de huisvesting van 17 jongeren met een lichte beperking. Het tweede gebouw betreffen 19 reguliere sociale huurappartementen voor Zayaz.

Nadat drie weken geleden al het bouwbord werd onthuld, kon op woensdag 9 juni +/- 80 m3 beton worden gestort voor de fundering van de huur appartementen van Zayaz.

Tekst en foto’s Ted van der Loo