Maatregelen A2 rond ‘s-Hertogenbosch

Een pakket aan maatregelen is samengesteld om de problemen op de A2 tussen Deil en Vught te verbeteren. Vanaf 9 juni 2021 t/m 20 juli 2021 kan iedereen hier zijn mening over geven.

 

De maatregelen voor ‘s-Hertogenbosch:

– Toevoegen van een derde rijstrook aan de parallelrijbaan van de A2 Ring ‘s-­Hertogenbosch, met een maximumsnelheid van 100 km/u op hoofd­ en parallelbanen. 

– Een extra brug over de Maas ten oosten van de bestaande bruggen.

– Combineren van de in- en uitvoegstroken tussen knooppunt Empel en de aansluiting Maaspoort.

– Maximale inzet op een breed mobiliteitspakket, om mensen te stimuleren om vaker gebruik te maken van de (elektrische) fiets, het openbaar of deelvervoer.

 

Voor het noorden van ‘s-Hertogenbosch:

– Verbreden van de A2 tussen knooppunten Deil en Empel met één rijstrook per rijrichting naar 2×4 rijstroken.

– Een extra brug over de Waal ten oosten van de bestaande brug.

– Aanpassingen in knooppunt Deil. 

 

De ontwerpstructuurvisie is het eindresultaat van de MIRT-verkenning A2 Deil–Vught. Doorstroming en verkeersveiligheid zijn de grootste problemen bij dit gedeelte, en zijn mogelijke oplossingen onderzocht. Dit pakket heet de voorkeursbeslissing en is vastgelegd in de ontwerpstructuurvisie.

 

Vanaf 9 juni liggen alle documenten die horen bij de voorkeursbeslissing ter inzage; digitaal en op papier. In onze gemeente liggen de stukken ter inzage in het stadskantoor, Wolvenhoek 1, en online op www.platformparticipatie.nl/a2deilvught waar u ook uw zienswijze kunt indienen. 

 

Ook zijn er online informatiebijeenkomsten die over de voorkeursbeslissing gaan en de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Meer informatie hierover vindt u op www.mirta2deilvught.nl.