Het Rodenborch college en het Jeroen Bosch college bouwen een nieuwe school aan het Rietpad in de Groote Wielen. De bouw is op dit moment in volle gang. Na de zomer van 2022 wordt het nieuwe gebouw in gebruik genomen. Als gemeente ligt er de taak om de openbare ruimte om het complex heen passend te maken. Onderdeel daarvan vormt het realiseren van een nieuwe ontsluiting van de school vanaf het Hooghemaal via het Rietpad. Het is de bedoeling dat bij de kruising Laaghemaal / Thorbeckeborch ook een rotonde komt.

Wat gaan we doen?

• Aanleg rotonde Hooghemaal Rietpad aan. Dit vermindert de snelheid van het autoverkeer wat hier nu rijdt en zorgt voor een veiligere oversteek voor fietsers voorbij de nieuwe kruising Hooghemaal – Rietpad.

• Vanaf de rotonde komt een weg aan naar de voorzijde van het schoolgebouw en het parkeerterrein.

• Aanleg fietspaden waarmee het schoolgebouw van alle zijden bereikbaar is.

• Aan de achterzijde van de nieuwe school komt een vijver.

• In aansluiting op het inrichtingsplan van het schoolterrein worden een flink aantal bomen in

Het Rietpad aangeplant.

Planning

Op dit moment wordt het plan voor het gebied verder uitgewerkt. Ook moet voor de rotonde een verkeersbesluit genomen worden. Naar verwachting duurt de voorbereidingsfase tot en met dit najaar. Daarna kiezen we een aannemer en kan de uitvoering starten. Uiteraard houden wij u op de hoogte wanneer we starten met de werkzaamheden.

Heeft u vragen?

Mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl met als onderwerp ‘rotonde Hooghemaal Rietpad’.