Op donderdag 9 september 2021 is Roy Geers herkozen als lijsttrekker voor de partij bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Roy Geers heeft in de afgelopen jaren als wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening en Participatie in de gemeente ‘s-Hertogenbosch laten zien door te pakken op tal van dossiers en opgaves die voor onze inwoners van belang zijn. Dat is onder andere te zien door de vele bouwplaatsen en hijskranen die overal te zien zijn. En dat altijd met oog voor wijk en dorp.

Door het bestuur van Rosmalens Belang is Roy Geers dan ook voorgedragen als lijsttrekker op de algemene leden. Tot die tijd werkt het bestuur samen met Roy Geers, en vele andere leden, aan een herkenbaar verkiezingsprogramma om onze wijken en dorpen nog mooier te maken.