Jaarlijks stelt de Rabobank ’s-Hertogenbosch e.o. een gedeelte van de winst ter beschikking aan de samenleving van ’s-Hertogenbosch en omgeving.

Wij vragen dan ook aan de mensen, die ROS kabelkrant een warm hart toedragen en lid zijn van de Rabobank hun stem op ons uit te brengen.

Vanaf 4 oktober tot en met 24 oktober 2021 kunt u dit doen.

Het werkt als volgt:

Men logt in op de Rabobank app of op de website van de Rabobank.

Daarna kunt u via “service”, “zelf regelen” en vervolgens “Lidmaatschap” klikken op de button “Clubsupport” en uw stem uitbrengen.

Wij hopen dat u uw stem op ons zult uitbrengen, zodat de Kabelkrant een betere financiële armslag krijgt. Daarnaast willen wij u vragen om ook uw familie en vrienden/kennissen, die ook bankieren bij de Rabobank, van deze actie op de hoogte te brengen met de hoop dat ook zij op deze manier ROS Kabelkrant steunen.

Alvast bedankt !