NIEUWBOUW ‘DE HOEF’ IN VOLLE GANG

De bouwwerkzaamheden van ‘De Hoef’ zijn in volle gang en de eerste oplevering zal plaatsvinden, naar verwachting, rond de jaarwisseling en dan zal de gemeente aan de slag gaan met het woonrijp maken van het eerste stukje openbare ruimte.

Zo zullen dan de voetpaden, de groenstrook en de parkeervakken bij het snel fietspad (F59) de aandacht krijgen en zullen tevens de geluidschermen geplaatst worden tussen de bomen op de grens van het terrein van het zwembad.

Tekst en foto’s Ted van der Loo