Bij werkzaamheden aan de Maastrichtseweg zijn vanochtend 47 explosieven gevonden. De weg is afgesloten voor alle verkeer om nader onderzoek te doen. Het verkeer wordt teruggeleid naar de A2. Fietsers worden omgeleid langs de Oosterplas.

Het is nog niet te zeggen hoe lang de afsluiting duurt. Dat hangt af van verdere onderzoeken door gecertificeerde bedrijven die het asfalt detecteren. Vanwege deze onderzoeken verwachten we wel dat de weg vandaag in ieder geval nog afgesloten zal blijven.

Het gaat om niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse aanwezig. Het risico voor de omgeving is op dit moment minimaal en niet anders dan de afgelopen jaren dat de explosieven al in de grond aanwezig waren. Omwonenden kunnen gewoon in hun woning blijven.

Er werd gewerkt aan de Maastrichtseweg om het aantal rijstroken terug te brengen van 2 naar 1. En meer ruimte voor groen te maken.