Samen met de scholen in onze gemeente spannen we ons in om ieder kind dat gevlucht is uit het land van herkomst weer naar school te laten gaan.
Inmiddels is voor ieder van hen onderwijs georganiseerd.
De kinderen die worden opgevangen op het Hypeco terrein zijn direct na de meivakantie gestart bij basisscholen in de buurt.
De middelbare scholieren die in ‘s-Hertogenbosch verblijven, gaan al langer naar de Internationale Schakelklas (ISK).
Dat geldt ook voor de kinderen die zijn opgevangen bij gastgezinnen.
Nu is ook voor de kinderen uit Oekraïne van de opvanglocaties aan de Bruistensingel en Hervensebaan het basisonderwijs geregeld.
Ze maken vanaf deze week kennis met hun docenten en klasgenoten.
Aanvankelijk zouden de Oekraïense basisschoolleerlingen van de gemeentelijke opvanglocaties naar een centrale onderwijsvoorziening in de Groote Wielen gaan.
Dat is niet gelukt, vanwege het tekort aan onderwijspersoneel. De kinderen gaan per deze week naar verschillende scholen in de gemeente.
Ze maken in de klassen meer kennis met de Nederlandse taal en krijgen de kans en ruimte om zich te ontwikkelen.
We bieden hiermee nog steeds een goed onderwijsaanbod voor de gevluchte kinderen in onze gemeente.
Het onderwijsaanbod voor na de zomervakantie werken we nog nader uit.