Tijdens een extra raadsvergadering zijn de zes wethouders die de komende collegeperiode aan de slag gaan, benoemd. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders kan nu aan de slag.      
Dat gebeurt in de volgende samenstelling:

Burgemeester Jack Mikkers

Openbare orde en veiligheid, leefbaarheid en opvang vluchtelingen

 

Wethouder Mike van der Geld (D66)

Duurzame verstedelijking, financiën en cultuur

 

Wethouder Ralph Geers (VVD)

Economie, leefomgeving & milieuzaken

 

Wethouder Ufuk Kâhya (GroenLinks)

Talentontwikkeling, gezondheid en data

 

Wethouder Roy Geers (Rosmalens Belang)

Wijken, dorpen en bereikbaarheid

 

Wethouder Marianne van der Sloot (CDA)

Werk en inkomen, sociale structuur, sport en erfgoed

 

Wethouder Pieter Paul Slikker (PvdA)

Zorg, wonen en bestuurlijke vernieuwing

 

Afscheid wethouders en stadspenning

De start van een nieuw college betekende ook afscheid nemen van twee wethouders die de afgelopen jaren deel uitmaakten van het bestuur van de ‘s-Hertogenbosch:
Huib van Olden (CDA) en Jan Hoskam (VVD).
Tijdens de raadsvergadering werd stil gestaan bij hun vertrek en inzet voor ‘s-Hertogenbosch.
Burgemeester Jack Mikkers heeft hen namens het college de Stadspenning van ‘s-Hertogenbosch overhandigd.