De droge zomer trekt zijn wissel op de grasbekleding van onze dijken.
Op veel plekken is het gras verdord en zijn kale plekken ontstaan.
Een gevolg daarvan is dat pachters hun schapen dit jaar niet meer mogen laten grazen op de dijk.
Delen van de dijk verpachten wij voor standbeweiding.
Pachters huren een stuk dijk en onderhouden deze door tussen 1 april en 1 oktober schapen op dit perceel te laten grazen.
Door de droogte graasden de schapen het gras veel te kort met kale plekken als gevolg.
Dat is niet goed voor de stevigheid en veiligheid van de dijk.
De schapen zijn nog niet helemaal uit beeld.
We gaan namelijk nog wel een aantal stukken dijk begrazen met drukbegrazing.
Een grote kudde schapen trekt dan in 1 of 2 dagen over de dijk om het gras op te eten, net zoals een maaimachine.