De afgelopen maanden hebben leerlingen en medewerkers van het Rodenborch-College het nieuwe gebouw natuurlijk al in gebruik genomen. Vrijdag 9 december j.l. vond de officiële opening plaats.

Tijdens deze feestelijke opening namen de leerlingen een groot gedeelte van het programma voor hun rekening. Zo werd de presentatie verzorgd door leerlingen, de muzikale bijdragen waren een mooi samenspel tussen docenten en leerlingen en ook de toespraak van onze rector stond in verbinding met het verhaal van onze leerlingen.

Twee brugklasleerlingen drukten samen met de lid van de raad van bestuur van OMO, Yvonne Kops, en wethouder Kahya op een knop, waardoor er confetti en ballonnen naar beneden kwamen. Het was een prachtige middag voor alle bezoekers en deelnemers.

Renske van Zoelen maakte de volgende foto-impressie ….