De oecumenische Kerstviering met het thema: “Het kind dat samen-brengt”, was ook dit jaar weer te volgen via de streaming en het thema gekozen was door de commissie zingeving, bestaande uit: HEVO, de Mariaparochie en Protestantse Gemeente SOW.

Het HEVOKOOR stond onder de zeer vertrouwde leiding van Henk de Winkel en werd op de piano begeleid door Coby Wagemans en brachten oude en nieuwe kerstliederen.

Zoals gebruikelijk is was er na de Kerstviering een lunch in de Kentering, voorafgegaan door een woordje door de voorzitter van de HEVO en werd er een gezamenlijke toast uitgebracht.

Tekst en foto’s Ted van der Loo