Samen met bewoners en bedrijven zetten we ons in voor een schoon ’s-Hertogenbosch. Veruit de meeste mensen voeren hun afval op de juiste manier af, maar een klein deel van de inwoners zorgt voor vervuiling. Ze zetten huishoudelijk afval en grofvuil naast de ondergrondse container, dumpen het op de hoek van de straat of in het groen. Dit kost de gemeente veel (extra) geld.

In de wijk West zien we de grootste problemen wat betreft vervuiling en verkeerd aanbieden van afval. Zo’n 20% van de meldingen komt uit deze wijk. Wij gaan hier daarom extra surveilleren. Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. Daarom starten we ook in West met een Schone Buurt Coach. De Schone Buurt Coach enthousiasmeert, informeert en adviseert bewoners over het juist aanbieden van afval.

Pilot extra handhaving

We zijn vanaf 4 januari gestart met een proef om extra handhaving in de wijk West in te zetten. We voeren controles uit op plekken waar regelmatig afval wordt achtergelaten, en op plekken waar we meldingen over afval ontvangen. Wordt iemand op heterdaad betrapt, dan krijgt diegene direct een boete. Is de veroorzaker onbekend, dan gaan we in het afval en in de buurt op zoek naar dadergegevens. Is de dader gevonden, dan krijgt hij een boete van €150,-.

Uitbreiding pilot

In het voorjaar van 2023 breiden we de proef uit naar andere wijken. De pilot heeft een looptijd van 2 jaar. Daarna evalueren we deze werkwijze.