Gemeente ‘s-Hertogenbosch werkt hard aan de ambitie om in 2045 klimaatneutraal te zijn. Het opwekken van duurzame energie maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Bijvoorbeeld via zonnepanelen en windmolens. De potentie voor de opwek van duurzame elektriciteit op het grondgebied van gemeente ‘s-Hertogenbosch wordt geschat op een kleine 19.000 MWh.

Vanuit het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) stelt Rijkswaterstaat (RWS) gronden beschikbaar om te helpen om de klimaatdoelen te halen. Eind 2021 hebben de colleges van Bernheze en ‘s-Hertogenbosch gezamenlijk een aanvraag ingediend bij Rijkswaterstaat (RWS) voor een vooronderzoek naar de plaatsing van zonnepanelen op Rijksgronden langs de A59.

Het betreffen gronden die moeilijk bruikbaar zijn voor andere doeleinden. In dit vooronderzoek wordt uitgezocht of zonnevelden op deze stukken grond mogelijk zijn en waar de belemmeringen zitten Netbeheerder Enexis is hierbij betrokken. Het vooronderzoek is naar verwachting eind 2023 afgerond.