In 2021 is de nieuwbouw gestart van het Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch.
Al eerder werd bekend dat er een financieel tekort is ontstaan. Vooral door aanzienlijk gestegen energiekosten en materiaalprijzen.
Financieel zorgt dit voor een overschrijding van het beschikbare budget.
Het gaat in totaal om 12,1 miljoen euro. In Nederland kampen meer bouwprojecten met enorme kostenstijgingen, vertraging of juridische problemen als gevolg van de veranderde prijzen.
Het voormalige theater was verouderd en voldeed al een aantal jaren niet meer aan de technische eisen van deze tijd.
Daarom besloot de gemeenteraad in 2018 dat er op dezelfde plek in de binnenstad, aan de Parade, een nieuw gebouw moest komen.
In het najaar krijgt het theater de sleutel weer terug, en zal dan gaan inzetten op fasen van inhuizen en testen om het gebouw eigen te maken.