Hallo pensionados.

In het begin van 2020 hebben we een soortgelijke oproep ook al eens gedaan. Door corona is e.e.a. toen echter niet van de grond gekomen. Corona is nu nagenoeg onder controle, daarom deze 2e poging. Wij hebben ook nu nog steeds wat meer tijd en zijn daarom weer begonnen met het organiseren van een reünie van de lagere jongensschool St. Hubertus in Nuland.

Het gaat hierbij om de schooljaren 1961-1962 (1e klas) tot en met 1966-1967 (6e klas). Ergens in dit (voor-)jaar zal, uiteraard in Nuland, deze reünie plaatsvinden. Het gaat om klasgenoten die gedurende deze periode 1 of meerdere jaren bij ons in de klas hebben gezeten. Dit was bij de meesters vd Loop, Bekkers, Verhoeven, Gevers en Smits. Meester vd Loop hebben we zowel in de eerste als in de 5e klas gehad.

Een aantal van jullie woont nu nog steeds in Nuland maar er zijn er natuurlijk ook naar elders verhuisd. We willen vragen aan iedereen zoals familieleden, vrienden en bekenden van deze klasgenoten om dit bericht via de sociale media of anders door te geven en bekend te maken. Door alle privacy wetgeving is het tegenwoordig erg lastig om adresgegevens e.d. te achterhalen.

We hopen op veel aanmeldingen en extra informatie zoals foto’s e.d. Graag je naam en (email-)adres doorgeven van jezelf en indien je die weet ook van andere klasgenoten (die we dan kunnen benaderen) en of je wel of geen interesse hebt aan akkerhaan@home.nl.

Graag z.s.m. reageren. Houdoe en graag tot ziens, René van den Akker, Wim Strik en Harrie Gabriëls.