Sportverenigingen, culturele en maatschappelijke organisaties die in de problemen komen door de hoge energieprijzen, kunnen vanaf maart 2023 een eenmalige energiecompensatie aanvragen. We stellen hiervoor 2,5 miljoen euro beschikbaar. De gemeenteraad beslist op 28 februari 2023 over een voorstel om dat geld te verdelen.

Hoe verdelen we de gelden?

We willen de eenmalige steun als volgt verdelen:

  • organisaties die structureel subsidie van de gemeente krijgen en die onvoldoende geld hebben om de gestegen energiekosten op te vangen;
  • huurders (stichtingen, verenigingen en eenmanszaken) van gemeentelijk vastgoed van met energielabel E, F en G, zoals de Tramkade;
  • maatwerk voor organisaties die sociaal maatschappelijk van vitaal belang zijn en die niet geholpen zijn door de andere maatregelen. We vinden het daarbij wel van belang dat deze organisaties ook na deze eenmalige steun op langere termijn overeind kunnen blijven.

Andere maatregelen

We namen eerder al maatregelen om de effecten van de hogere lasten voor allerlei organisaties te dempen. Bijvoorbeeld door de parkeertarieven en de huur van maatschappelijk vastgoed minder te laten stijgen. Ook zetten we in op het verduurzamen van ons vastgoed.

Op 28 februari beslist de gemeenteraad hierover.

Na 28 februari staat op www.s-hertogenbosch.nl/noodfonds hoe organisaties een aanvraag kunnen doen. Heeft u vragen over dit bericht? Mail naar noodfonds@s-hertogenbosch.nl